RL0902 - Introducció a la Sociologia (Sociologia)

Curs 1 - Semestre 1

Temari

Temari

Tema 1. La perspectiva sociològica. Objecte, mètodes. Contextualització de la Sociologia

Tema 2. Conceptes bàsics en teoria sociològica.

Tema 3. Cultura, socialització i desviació social.

Tema 4. Estratificació, classes socials i desigualtat social.

Tema 5. Estudi de la població.

Tema 6. Sistema gènere-sexe.

Tema 7. Treball i economia.

Tema 8. Les organitzacions.

Flexibilitat quan es considere pertinent.