Reconeixements

El reconeixement de crèdits consisteix en l’acceptació per la Universitat Jaume I dels crèdits que tot i haver-se obtingut en uns ensenyaments oficials, en la mateixa o en una altra universitat, són computats en altres ensenyaments diferents a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial.

També podran ser objecte de reconeixement els crèdits superats en ensenyaments superiors oficials no universitaris.

L'experiència laboral i professional acreditada també podrà ser reconeguda en forma de crèdits que computaran a l’efecte de l’obtenció d’un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents al títol que es vol obtenir.

Per a mes informació consulteu la normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits

Reconeixement per ensenyaments superiors oficials no universitaris

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per experiència laboral i professional

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixement per títol propi

Aquest màster NO contempla el reconeixement

Reconeixements

Màster Universitari en Investigació en Cervell i Conducta

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SBM001 - Anàlisi Avançada de Dades

SBT001 - Anàlisi Avançada de Dades

SBM002 - Tècniques Experimentals Avançades en Neurociència

SBT002 - Tècniques Experimentals Avançades en Neurociència

SBM003 - Música, Cervell i Emoció: Neurobiologia i Aplicacions Clíniques

SBT003 - Música, Cervell i Emoció: Neurobiologia i Aplicacions Clíniques

SBM004 - Principis d'Epigenètica

SBT025 - Genètica i Epigenètica

SBM005 - Genètica de la Conducta

SBT025 - Genètica i Epigenètica

SBM006 - Avanços en Neurociència Cognitiva

SBT006 - Avanços en Neurociència Cognitiva

SBM007 - Neurobiologia de la Motivació Normal i Patològica

SBT007 - Neurobiologia de la Motivació Normal i Patològica

SBM008 - Neurociència de la Regulació Emocional

SBT008 - Neurociència de la Regulació Emocional

SBM009 - Bases Moleculars i Genètiques de les Malalties Neurodegeneratives i Neuromusculars

SBT009 - Bases Moleculars i Genètiques de les Malalties Neurodegeneratives i Neuromusculars

SBM012 - Aportacions de la Neuroimatge en l'Estudi de les Patologies Neuropsicològiques

SBT006 - Avanços en Neurociència Cognitiva

SBM013 - Comunicació Científica en les Ciències del Cervell i la Conducta

SBT027 - Comunicació Científica en les Ciències del Cervell i la Conducta

SBM014 - Psicopatia: Concepte i Bases Neurobiològiques

SBT014 - Psicopatia: Concepte i Bases Neurobiològiques

SBM015 - Avanços en Neurociència Afectiva i Social

SBT014 - Psicopatia: Concepte i Bases Neurobiològiques

SBM016 - Addicció i Neuroplasticitat

SBT017 - Neurobiologia de l'Aprenentatge, la Memòria i els seus Trastorns

SBM017 - Neurobiologia de l'Aprenentatge, la Memòria i els seus Trastorns

SBT017 - Neurobiologia de l'Aprenentatge, la Memòria i els seus Trastorns

SBM018 - Anàlisi d'Imatge en Neurociència: Anàlisi d'Imatge en Cervell Viu i Postmortem

SBT006 - Avanços en Neurociència Cognitiva

SBM019 - Factors Biopsicosocials de les Conductes Addictives

SBT019 - Factors Biopsicosocials de les Conductes Addictives

SBM020 - Neurobiologia Experimental del Comportament Maternal

SBT020 - Neurobiologia Experimental del Comportament Maternal

SBM021 - Neurobiotecnologia de la Memòria i l'Emoció

SBT021 - Neurobiotecnologia de la Memòria i l'Emoció

SBM022 - Neurociència del Llenguatge

SBT022 - Neurociència del Llenguatge

SBM023 - Neurofarmacologia de l'Alcohol

SBT023 - Neurofarmacologia de l'Alcohol