SBT027 - Comunicació Científica en les Ciències del Cervell i la Conducta

Anual

Temari

Temari

1. El pòster o panell: el màrqueting de la comunicació científica Després d'analitzar la utilitat del pòster i revisar algunes idees sobre la seva estructura, farem un exercici sobre com desenvolupar un pòster efectiu. Exercici a l'aula: dissenyeu un pòster, decidiu el seu títol i estructura sobre el TFM d'algun de vosaltres Activitat per a casa: escriviu el resum del vostre TFM
 
2. La xerrada o conferència Els objectius d'una conferència. Com organitzar-la. La presentació, diapositives, actitud, temps. Què fer i que no fer. Exercici: sobre un tema arbitrari, de ràpida preparació, realitzarem exercicis de presentació oral, sense suport de diapositives.
 
3. L'article científic: tipus i estructures La funció de la cita i el llistat de referències. * Letter o article curt: quan l'experiment és senzill i la publicació urgent. L'article original: un o diversos experiments. L'estructura de l'article canònic típica. L'article de revisió o * review. El procés de revisió i publicació. Exercici: sobre un article presentat pel professor s'haurà de realitzar una anàlisi crítica i fer propostes per millorar-lo.
 
4. Ciència, pseudociència i reproductibilitat: el sistema de revisió per parells Aquesta sessió es durà a terme usant com a exemple l'anomenat cas * Maddox, sobre la memòria de l'aigua, sobre el qual es va intentar fonamentar l'homeopatia. Exercici: com faries un estudi no esbiaixat de la memòria de la aigua?