Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SBT027 - Comunicació Científica en les Ciències del Cervell i la Conducta

Anual

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

80%

Diaris i/o quaderns de notes

20%

Criteris de superació

Assistencia a seminaris programats 60% mínim d'assistència 80% dels seminaris 

Pressentació i elaboració de un poster 20% minim `per a superació 5/10

Elaboració de informe 20% mínim 5/10

Article 11 de la normativa d'avaluació dels estudis oficials de la Universitat Jaume I.- Realització fraudulenta de proves d’avaluació.

1. L’alumnat està obligat a complir les regles bàsiques sobre autenticitat i autoria durant la realització de les proves d’avaluació.

2. Les conductes o les actuacions que contravinguin aquestes regles en la realització d’una prova d’avaluació, implicarà la qualificació de “zero” en l’avaluació de la corresponent activitat.

3. En qualsevol cas, les actuacions fraudulentes en una prova final d’avaluació donaran lloc a la qualificació de suspens, amb la qualificació numèrica de “zero” en eixa convocatòria, i la possible incoació, en el seu cas, d’un procediment sancionador."