Temari

Temari

1. Introducció a la genètica i l'epigenètica

2. Genètica i genòmica humana

3. Bases moleculars de l'expressió i regulació gènica

3. Herència de malalties mendelianes 

4. Malalties complexes o multifactorials i l'herència de caràcters quantitatius 

5. Genètica i epigenètica de el càncer 

6. Epigenètica, empremta genòmica, i inactivació de l'cromosoma X

7. Genètica i epigenètica en neurociències

8. Herència epigenètica transgeneracional

9. Teràpia gènica