Temari

Temari

1. Regulació emocional: Estat actual i direccions futures

2. Arquitectura neural de la regulació emocional en èssers humans

3. Paradigmes experimentals en la regulació de les emocions: Mesures psicofisiològiques perifèriques

4. Mesures cerebrals de la regulació emocional: EEG/ERP/MEG/tDCS/tSMS

5. Regulació social de les emocions

6. Diferències individuals en la regulació de les emocions: Gènere i Envelliment

7. Cultura i Regulació Emocional

8. Regulació de les emocions i psicopatologia: Trastorns internalitzants i externalitzants