Temari

Temari

Tema 1 Introducció a l'alcohol. Origen i història del seu consum. L'alcohol com a droga d'abús.

Tema 2 Farmacocinètica de l'alcohol etìlic. Vies d'administració. Distribució. Metabolisme. Excreció. Peculiaritats del metabolisme extrahepàtic (cardíac, muscular, cerebral, etc.)

Tema 3 Efectes neuroquímics de l'alcohol. Efectes moleculars, cel·lulars,neurofisiològics, i conductuals. Diferències entre efectes aguts i efectes crònics.

Tema 4 Efectes de l'alcohol en el sistema gabaergic, glutamèrgic, dopaminèrgic, noradrenèrgic, colinèrgic, opioide, endocanabinoide, etc. Efectes d'aquests sistemes de neurotransmisió en els efectes conductuals i fisiològics de l'alcohol. (Aquest tema se subdivira en diversos subtemes o seccions dedicades a cadascun dels sistemes de neurotransmisio)

Tema 5 Mecanismes d'acció de l'etanol en el sistema nerviòs central. Models i hipòtesi. El paper de l'acetaldehido en el mecanisme d'acció de l'etanol.

Tema 6 Mecanismes i efectes de l'etanol en tolerància i sensibilització.

Tema 7 Mecanismes d'acció i efectes de l'etanol en dependència i adicció.

Tema 8 Neurofarmacologia de l'etanol en el fetus i nounat.

Tema 9 Tractament farmacològic de l'alcoholisme.