Temari

Temari

1. Arquitectura neural de la Regulacion emocional en humans

2. Funcions executives: Mecanismes explicatius de la Regulacion emocional

3. Socialització de la Regulació emocional en la família

4. Regulacion emocional i desenvolupament evolutiu: Infància, adolescència i vellesa

5. Diferències individuals en Regulació emocional

6. Regulació emocional interpersonal

7. Regulació cultural de les emocions

8. Regulació emocional i psicopatología: Trastorns internalizantes i externalizantes