Temari

Temari

BLOC I: PSICOFISIOLOGÍA

La psicofisiología: introducció.

La pell: l'activitat electrodérmica.

El cor: el sistema cardiovascular.

Els músculs: electromiografía facial.

La modulació del reflex de sobresalt.

El cervell: l'electroencefalografia.

El cervell: els potencials evocats.


BLOC II: NEUROIMAGEN

Neuroimagen i conectividad estructural i funcional

Ressonància magnética estructural: Morfometria, volumetria i tensors de difusió

Ressonància magnética  funcional: Paradigmes d'activació i estats de repòs.


BLOC III: GENÈTICA MOLECULAR

Dogma de la Biologia Molecular

Obtenciò del material genètic

Anàlisi del DNA

Anàlisi del RNA

L'era de les ciències òmiquesBLOC IV: PSICOBIOLOGÍA

Cirurgia estereotáxica en rosegador

Tècniques de inmunohistoquímica i inmunofluorescencia per a l'estudi del cervell

Tècniques bioquímiques i neurofarmacológicas

Ús de la microscopía òptica i confocal per a l'anàlisi del teixit cerebral

Anàlisi d'imatge en cervell animal

Eléctrodo d'oxigen i flux extracel·lular

Tècniques de conducta: models animals d’addicción, motivació, conducta emocional, aprenentatge i memòriaBLOC V: TRANSVERSAL.

Aspectes ètics i formals de la recerca en cervell i conducta.