Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SBO016 - Femení/Masculí: Identitats, Relacions, Funcions

Semestre 2 - Només convalida

Sistema d'avaluació

Treballs escrits

50%

Assistència a les clases presencials i a les tutories

25%

Presentació oral dels treballs

20%

Participació en les discussions dels seminaris i fòrums on-line

5%

Criteris de superació

Considerarem que s'ha superat l'assignatura quan s'aprove cada una de les parts de les quals consta l'assignatura (treball escrit, exposició i participació en classe).

L'alumnat es considerarà presentat quan haja remès al professorat el treball per escrit i complisca la part proposada d'assistència i treball pràctic en classe. La nota que se li requereix per a superar l'assignatura és de 5 sobre 10.