Temari

Temari

1. Constitució i formes de govern en el Mediterrani occidental.
2. Idees i corrents de pensament polític.
3. Monarquia i regnes en el Mediterrani occidental.
4. Ciutats i repúbliques.