Temari

Temari

1. Jerarquies socials i espais d'influència

2. Classes dirigents i ressorts de poder

3. Relacions, pactes i conflictes

4. Una societat vertical: Percepcions i representacions