SBK008 - Conceptes Teòrics Aplicats a la Investigació en Traducció Audiovisual

Semestre 2

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.