Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SAF018 - Mediació 1: Conceptualització, Tipus i Models

SAF019 - Mediació 2: Processos i Tècniques

SBD003 - Mediació Familiar: Concepte, Evolució i Models