Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRM036 - Teoria i Tècniques d'Investigació sobre Violència de Gènere

Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

60%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

35%

Entrevista de tutorización

5%

Criteris de superació

L'assignatura se supera quan la suma de les puntuacions aconseguides en les proves és d’almenys, 50/100 tenint en compte els criteris següents:

Tipus de prova

Caràcter

Mínim requerit

Entrevista de tutorització

Obligatori

 2 intervencions al foro + 2 correus electrònics

Elaboració de treballs acadèmics

Obligatori

     30/60

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

Obligatori

 17.5/35Els criteris de superació de l'assignatura a complir obligatòriament són tres, cadascun corresponent a cada tipus de prova: entrevista de tutorització, execució de tasques i pràctiques i examen escrit. Cadascuna d'elles és obligatòria per superar l'assignatura.
L'entrevista de tutorització consisteix en l'intercanvi de correus electrònics per tutoritzar l’execució de tasques i pràctiques (dos com a mínim) i en la participació activa i motivada en el fòrum de l'assignatura (dues participacions com a mínim).
Per superar l'assignatura és també obligatori i imprescindible el compliment dels requisits formals per a cada tipus de prova, tal com es detallen en la informació de l'Aula virtual.

Les qualificacions es passaran a l’acta corresponent tenint en compte que:

-Quan no es presenten totes les parts obligatòries, l’assignatura es considerarà No Presentada (NP) i així constarà a l’acta.

-En cas d’obtindre una qualificació global igual o superior a 5/10 però no complir qualsevol dels criteris de superació de l’assignatura, la qualificació que constarà a l’acta serà 4,5.