Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRM035 - Teoria i Tècniques d'Investigació sobre Dret, Igualtat i Discriminació

Semestre 2

Temari

Temari

1. Gènere, igualtat i Dret públic

1.1. Igualtat i no discriminació en l'Estat social i democràtic de dret

1.2. La igualtat complexa: igualtat formal i igualtat substancial

1.3. La igualtat de tracte i d'oportunitats i la lluita contra tota discriminació

1.4. Reflexió sobre les polítiques públiques d'igualtat

2. Gènere, igualtat i Dret privat

2.1. Comprendre i transmetre el Dret privat de les dones

2.2. Gènere i Dret de la persona

2.3. Gènere i Dret de família i successions

2.4. Gènere i Dret de contractes

2.5. Gènere i Dret de la responsabilitat civil

3. Gènere, igualtat i Dret del Treball i de la Seguretat Social

3.1. El Dret del Treball i la igualtat efectiva de dones i homes en les relacions laborals

3.2 Bretxa salarial de gènere

3.3. Corresponsabilitat i conciliació de la vida personal, familiar i professional

3.4. Gènere i violència en el treball: prohibició d'assetjament i protecció laboral de les dones víctimes de violència de gènere

3.5. Igualtat de gènere i acció protectora de la Seguretat Social

3.6. Gènere i prevenció de riscos laborals

3.7. La implementació de les mesures d'igualtat a través de la negociació col·lectiva: Plans d'Igualtat i Protocols anti-assetjament sexual en el treball