Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRM033 - El Disseny d'una Investigació amb Perspectiva de Gènere

Semestre 2

Activitats

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Conèixer i aplicar la perspectiva de gènere en la pràctica professional o investigadora en matèria d'igualtat i prevenció de la violència de gènere

CG06 - Concebre serveis i recursos per a fer efectiva la igualtat de dones i homes i prevenir la violència de gènere

E1 - Analitzar la realitat social amb perspectiva de gènere

Resultats d'aprenentatge

Saber dissenyar un projecte de recerca en estudis feministes i de gènere

Aplicar la perspectiva de gènere en la formulació de recerques