Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 30
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG02 - Conèixer i aplicar la perspectiva de gènere en la pràctica professional o investigadora en matèria d'igualtat i prevenció de la violència de gènere

E1 - Analitzar la realitat social amb perspectiva de gènere

Resultats d'aprenentatge

Conèixer polítiques públiques per a la igualtat efectiva en sanitat

Aplicar la perspectiva de gènere en la conceptuació de la salut i el tractament de la malaltia

Analitzar críticament els determinants de la salut