Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRM012 - Marc Normatiu Específic per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes

Semestre 2

Temari

Temari

1.         Tutela multinivell i dimensió constitucional de la igualtat de dones i homes

2.         Marc jurídic bàsic internacional: el paper de Nacions Unides

3.         Marc jurídic bàsic europeu: Unió Europea i Consell d'Europa

            3.1. Unió Europea

            3.2. Consell d'Europa

4.         Marc jurídic bàsic estatal: la Llei per a la Igualtat efectiva de dones i homes

5.         Marc jurídic bàsic autonòmic: Estatuts d'Autonomia i Lleis Autonòmiques d'Igualtat

            5.1. La igualtat efectiva de dones i homes en els Estatuts d'Autonomia

            5.2. La igualtat efectiva de dones i homes en la legislació autonòmica