Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

70%

Observació/execució de tasques i pràctiques

25%

Entrevista de tutorización

5%

Criteris de superació

L'assignatura se supera quan la suma de les puntuacions aconseguides en les proves és d'almenys, 50/100 tenint en compte els criteris següents:

Tipus de prova

Caràcter

Mínim requerit

Entrevista de tutorització

Optatiu

  1 participació

Observació/execució de tasques i pràctiques

Obligatori

-

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

Obligatori

-

Las calificaciones se pasarán al acta correspondiente teniendo en cuenta que:

 

· Cuando no se hayan presentado todas las pruebas de evaluación de carácter obligatorio, la calificación en el acta será NO PRESENTADO

·En caso de obtener una puntuación superior a 5/10, pero no cumplir alguno de los criterios mínimos establecidos, la calificación en el acta será de 4,5.Les qualificacions es passaran a l'acta corresponent tenint en compte que:

 - Quan no es present totes les parts obligatòries, l'assignatura es considerarà No Presentada (NP) i així constarà a l'acta.

 - En cas d'obtindre una qualificació global igual o superior a 5/10 però no complir qualsevol dels criteris de superació de l'assignatura, la qualificació que constarà a l'acta serà 4,5.