Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Observació/execució de tasques i pràctiques

65%

Elaboració de treballs acadèmics

30%

Entrevista de tutorización

5%

Criteris de superació

L'assignatura estarà superada quan s'obtinga una qualificació global del 50%.

Tant l'activitat individual d'anàlisi (30%), l'activitat pràctica en grup  (65%)  han d'estar aprovades per separat per poder superar l'assignatura. La participació al foros (5%) sumarà nota, una vegada aprovades les anteriors proves, tant en primera com en segona convocatòria

Tipus de prova

Caràcter

Mínim requerit

Entrevista de tutorització

Optatiu

Observació/execución de tasques i pràctiques

Obligatori 

32.5/65

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

 

Obligatori

 

                  15/30
Les qualificacions es passaran a l'acta corresponent tenint en compte que:

 - Quan no es present totes les parts obligatòries, l'assignatura es considerarà No Presentada (NP) i així constarà a l'acta.

 - En cas d'obtindre una qualificació global igual o superior a 5/10 però no complir qualsevol dels criteris de superació de l'assignatura, la qualificació que constarà a l'acta serà 4,5.