Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

50%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

45%

Entrevista de tutorización

5%

Criteris de superació

Tipus de prova

Caràcter

Mínim requerit

Entrevista de tutorització

Optatiu

-

Elaboració de treballs acadèmics

Obligatori

25/50

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

Obligatori

22.5/45


Les qualificacions es passaran a l'acta corresponent tenint en compte que:

 - Quan no es present totes les parts obligatòries, l'assignatura es considerarà No Presentada (NP) i així constarà a l'acta.

 - En cas d'obtindre una qualificació global igual o superior a 5/10 però no complir qualsevol dels criteris de superació de l'assignatura, la qualificació que constarà a l'acta serà 4,5.