Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Tutories

8 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 55
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 10
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG03 - Ser capaç d'identificar i corregir situacions de discriminació directa o indirecta per raó de sexe

E2 - Identificar els models d'anàlisi de la crítica feminista

E4 - Saber comunicar principis i pràctiques no sexistes

E7 - Saber emprar les eines adequades per a promocionar la igualtat efectiva de dones i homes i prevenir la violència de gènere

Resultats d'aprenentatge

Emprar un llenguatge no sexista

Detectar un ús sexista del llenguatge en la comunicació

Analitzar críticament la representació de les dones i del gènere segons les aportacions de la teoria feminista i dels moviments de dones i sexegenèrics