Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SRM004 - Perspectiva de Gènere i nous Moviments Socials. Noves Masculinitats

Semestre 1

Activitats

Tutories

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 25
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG01 - Comprendre i raonar críticament les teories sobre el sistema sexe-gènere.

CG07 - Ser capaç de formular raonaments teòrics i pràctics per a transmetre valors igualitaris a dones i homes

E1 - Analitzar la realitat social amb perspectiva de gènere

Resultats d'aprenentatge

Diferenciar el feminisme de la igualtat i el feminisme de la diferència

Conèixer noves aproximacions a la masculinitat

Analitzar els rols socials de dones i homes amb perspectiva de gènere