Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració de treballs acadèmics

65%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

30%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

5%

Criteris de superació

L'assignatura se supera quan s'han aprovat tant el treball acadèmic i l'examen escrit com l'entrevista de tutorització, i la suma de les puntuacions aconseguides en les proves és d'almenys, 50/100 tenint en compte els criteris següents:

Tipus de prova

Caràcter

Mínim requerit

Entrevista de tutorització i/o Informes d’experts

    


Elaboració de treballs acadèmics

                                Obligatori

                             


Obligatori

  2,5/5


32.5/65


Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

Obligatori

15/30


Els criteris de superació de l'assignatura a complir obligatòriament són tres, cadascun corresponent a cada tipus de prova: treball acadèmic, entrevista de tutorització i examen. Cadascuna d'elles és obligatòria per superar l'assignatura. 
L'entrevista de tutorització consisteix en l'intercanvi de correus electrònics per tutoritzar el treball acadèmic (dos com a mínim per al guió-índex) i en la participació activa i motivada en el fòrum de l'assignatura (dues com a mínim). 
Per superar l'assignatura és també obligatori i imprescindible el compliment dels requisits formals per a cada tipus de prova, tal com es detallen en la informació de l'Aula virtual. 


Les qualificacions es passaran a l'acta corresponent tenint en compte que:

- Quan no es present totes les parts obligatòries, l'assignatura es considerarà No Presentada (NP) i així constarà a l'acta.

- En cas d'obtindre una qualificació global igual o superior a 5/10 però no complir qualsevol dels criteris de superació de l'assignatura, la qualificació que constarà a l'acta serà 4,5.