Especialitats

Aquest màster ofereix les següents especialitats en matrícula. Podeu seleccionar-ne una o cursar optatives de diferents especialitats.

Comunicació Intercultural i Multilingüisme

Per a superar aquesta especialitat cal superar 14 crèdits obligatoris i 0 crèdits optatius