Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SAN033 - Elements per a l’Anàlisi del Discurs Literari

SBC033 - Elements per a l'Anàlisi del Discurs Literari