SBC029 - Intertextualitat i Interculturalitat en l'Escriptura Contemporània

Semestre 2

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.