Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Assistència i participació

40%

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

40%

Memòries i informes de pràctiques

20%

Criteris de superació

A) La nota mínima de cada una de les proves o que s’exigeix a l’estudiantat per a superar l’assignatura: 5.

B) Proves estrictament necessàries perquè l’estudiantat es considere presentat en una convocatòria: 

  • presentació de les memòries i informes de pràctiques
  • realització de l'examen

Segons la normativa de l'UJI:

  • El sistema d’avaluació ha de garantir que l’estudiant pot superar l’assignatura en la segona convocatòria, independentment dels resultats obtinguts en les proves de la primera convocatòria.
  • En la segona convocatòria del curs l’estudiantat tindrà dret a ser avaluat de totes les proves recuperables que no haja aprovat.
  • La valoració de les activitats no recuperables superades durant el semestre es conservarà durant totes les convocatòries del corresponent curs acadèmic.
  • Es donarà la consideració de "Presentat" a una assignatura a l'estudiantat que haja realitzat la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic, o s'haja presentat al percentatge de la resta d'activitats d'avaluació obligatòries que s’especifique a la guia docent, percentatge que, en tot cas, no podrà ser inferior al 60%.