Reconeixements

Assignatures cursades

Assignatures per reconèixer

SAN019 - Pragmasemàntica i Pragmàtica Cultural

SBC019 - Pragmasemàntica i Pragmàtica Cultural