Temari

Temari

1. Què és la programació integrada de llengües?

2. Bases legislatives per a un currículum integrat

3. Bases teòriques per a un currículum integrat

4. Pla d'acció

  1. Unificació de criteris
  2. Coordinació
  3. Adaptació al context específic