SBC003 - Metodologia i Eines Informàtiques per a la Comunicació, la Docència i la Investigació

Semestre 1

Proves finals

Aquestes dates sols seran efectives en el cas que el sistema d'avaluació incloga una prova final.