Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Temari

Temari

1. ESTUDI DEL CURRÍCULUM ARTÍSTIC A L'ENSENYAMENT SECUNDARI I BATXILLERAT

1.1. Currículum de Música en secundària i batxillerat

- Característiques generals del currículum de Música en ESO.

- Organització curricular.

- Anàlisi dels objectius, continguts i criteris d'avaluació prescriptius per a l'educació secundària obligatòria

- Característiques generals del currículum de Música en batxillerat.

- Organització curricular.

- Anàlisi dels objectius, continguts i criteris d'avaluació prescriptius per a l'optativa de Música en les modalitats d'Humanitats i Ciències Socials, i Ciències i Tecnologia.

- Anàlisi dels objectius, continguts i criteris d'avaluació prescriptius per a la modalitat d'Arts Escèniques, Música i Dansa.

1.2. Didàctica de la Música

1.2.1. El marc didàctic de la Música en l'ensenyament secundari.

- Epistemologia didàctica: teoria vs. praxi.

- Característiques de la didàctica de la Música generalista: El context didàctic. Funcions docents en l'organització del centre.

1.2.2. Metodologia didàctica.

- Mètode i metodologia.

- Els mètodes didàctics a l'aula de música: de la recepció al descobriment.

1.2.3. Didàctiques específiques.

- Construcció de l'escolta, interpretació i creació musical.

- Comprensió del patrimoni sonor i de la música culta i popular

1.3. Processos i tècniques per a l'adquisició de les competències musicals d'educació secundària i batxillerat.

- Implicacions dels continguts de l'àrea de Música en l'ensenyament de les competències bàsiques del currículum.

- Definició de les competències musicals en educació secundària a partir dels blocs de contingut.

- Desenvolupament de la capacitat crítica i de consum.

- Criteris per a la programació per competències a l'àrea de música.

- Anàlisi i proposta de programació anual per competències.

2. ESTRATÈGIES, DISSENYS I AVALUACIÓ DEL CURRÍCULUM DE MÚSICA. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT

2.1. Estratègies d'ensenyament didàctiques i psicopedagògiques: el treball cooperatiu.

2.2. Disseny d'unitats didàctiques i treball per projectes.

2.3. Formes de seguiment i avaluació.

- Avaluació i autoavaluació de l'aprenentatge i de l'ensenyament.

- Principis i funcions de l'avaluació: el què, com i per a què.

- Fiabilitat i validesa de l'avaluació.

- Criteris d'avaluació consensuats.

- Indicadors i instruments.

2.4. Música per a tots. L'atenció a la diversitat al programa de Música. Estudi de casos. Resolució de problemes.

3. HABILITATS, TÈCNIQUES I CONTEXTOS DE PARTICIPACIÓ EN EDUCACIÓ MUSICAL

3.1. Direcció coral.

El moviment continu en la direcció.

El cos humà com a transmissor d'informació musical: relaxació, posició correcta del cos, camp eufònic, el rostre i la imatge projectada, moviments bàsics del braç.

Arsi i tesi (alçar i donar)

L'anacrusi: tipus (tètica, mètrica i virtuosística)

La funció i els moviments de la mà esquerra.

Disposició i col·locació de les diferents “veus” en l'escenari.

Les mans com a mitjà d'expressió en la direcció coral.

Calderó, pausa i tall final.

3.2. Direcció instrumental.

Tècniques de direcció coral aplicades a la direcció instrumental.

Col·locació dels instruments en l'escenari.

La batuta

3.3. Estratègies i tècniques de participació.

Les frases musicals i els subgrups.

Anàlisis de l'obra i de les seues frases.

Interpretació pregunta-resposta.

Interpretació metronòmica.

Interpretació per color vocal o instrumental.

L'enregistrament com a mitjà d'autoavaluació.

 

3.4. Agrupacions corals i instrumentals.

La coral. El cor. El cor de cambra. L'orfeó.

L'orquestra. Naixement i evolució: barroca, clàssica, simfònica, filharmònica.

La banda.

L'orquestra escolar.

Grups flexibles.

La batucada.

Els grups de cambra.

3.5. Creació, producció i edició de música electrònica.

Programari musical:

Creadors: Band in a Box.

Seqüenciadors: Logic.

Editors: Finale, Sibelius.

Gravadors: Cool Edit Pro, Audacity.

Tipus d'arxius musicals: Midi, Wave, mp3, etc. Transformació d'aquests.

Harmonia i ritme harmònic.

Harmonització bàsica de peces amb forma simple o música popular.

 

4. CRITERIS DE SELECCIÓ I ELABORACIÓ DE MATERIALS

4.1. L'obra musical. Criteris de selecció d'obres i repertoris per al professorat.

Estils.

Gèneres.

Èpoques.

La melodia com a eix: música popular, classicisme i romanticisme musical, música pop i BSO.

El ritme com a eix: barroc musical i rock.

L'harmonia com a eix: classicisme musical i segle XX.

Els materials dels llibres de text.

 

4.2. Creació de cançoners. La classificació d'obres musicals com a procediment musical de comprensió de l'obra i el context per l'estudiantat.

 

4.3. Les sonoritzacions i els seus materials al servei de l'escolta. Construcció i finalitats.

Els muntatges musicals.

Adaptacions d'obres als grups vocals i instrumentals dels centres d'ensenyament.

Construcció d'instruments.

L'assaig i el muntatge.

Escenografia.

Enregistrament i autoavaluació.

Activitats extraescolars.