Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

SAP434 - Aprenentatge i Ensenyament de la Llengua i la Literatura i Ensenyament del Català

Semestre 1

Temari

Temari

1. L’enfocament comunicatiu i l'aprenentage en acció a l’aula de llengua

1.1. Del MECR al currículum en l'aprenentatge de llengües

1.2. L'aprenentatge del català en els ensenyamets de règim especial

1.3. Els descriptors de capacitats. La competència comunicativa

1.4. Conpetències i estratègies

1.5. Els manuals de llengua a l’ESO, batxillerat i ensenyament d'adults


2. Metodologia

2.1. Aprenentatge vs. ensenyament

2.2. Aprendre a aprendre

2.3. El treball per tasques

2.4. La programació por senqüències didàctiques

2.5. Les TICS en l’ensenyament de la llengua


3. Metacategories del sistema descriptiu: producció, recepció, interacció i mediació

3.1. La producció i coproducció de textos orals. Varietats i gèneres de l’oralitat

3.2. La producció i coproducció de textos escrits. Varietats i gèneres de l'escriptura

3.3. La recepció oral. L'esquema conversacional i els torns de parla. Marcadors del discurs oral

3.4. La recepció escrita. Tipologies textuals i ensenyament de llengua. Marcadors del discurs escrit

3.5. La interacció i la mediació


4. L’avaluació. Autonomia de l'aprenentatge

4.1. Els descriptors i les rúbriques d'avaluació

4.2. El concepte d'ancoratge de les activitats d'avaluació

4.3. L'avaluació de la producció i la recepció

4.4. L'avaluació de la interacció i de la mediació

4.5. El ePel+14 (Portfolio Europeu de les Llengües en format electrònic)