Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

CS2001 - Constitució, Sistema de Fonts i Drets Fonamentals (Dret)

Curs 1 - Anual

Activitats

Ensenyaments teòrics

62,5 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

23 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 65
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 72,5
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CG11 - Resolució de problemes

CG9 - Raonament crític.

DCO Capacitat per a utilitzar els principis i valors constitucionals com a eina de treball en la interpretació de l’ordenament jurídic.

Resultats d'aprenentatge

RADCO4 Conéixer l’Estat de les Autonomies amb una particular anàlisi de la Comunitat Valenciana.

RADCO3 Conéixer el funcionament, les competències i les relacions dels diversos òrgans estatals.

RADCO2 Conéixer els drets fonamentals i les llibertats públiques i les seues garanties reconeguts pel nostre ordenament constitucional.

RADCO1 Conéixer els principis, valors i fonaments del sistema constitucional espanyol i el seu sistema de fonts