Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.

DI2001 - Física I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 37
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2002 - Matemàtiques I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 37
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2003 - Expressió Gràfica I

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 36
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2004 - Història del Disseny Industrial

Curs 1 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2005 - Anglès Cientificotècnic (Idioma Modern)

Curs 1 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 34
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2006 - Física II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 35
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2007 - Expressió Gràfica II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 27
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2008 - Expressió Artística I

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 21
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2009 - Matemàtiques II

Curs 1 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 38
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2010 - Materials I

Curs 1 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 20
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2011 - Empresa

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2012 - Disseny Assistit per Ordinador I

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 3 9
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2013 - Mecànica i Resistència de Materials

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 32 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2014 - Disseny Conceptual

Curs 2 - Semestre 1 - Obligatòria

6 2 6
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2015 - Materials II

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 13 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2016 - Taller de Models

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 2 16
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2017 - Estètica

Curs 2 - Semestre 2 - Obligatòria

6 0 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2018 - Expressió Artística II

Curs 2 - Semestre 1 - Formació bàsica

6 0 18
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2019 - Informàtica Bàsica (Informàtica)

Curs 2 - Semestre 2 - Formació bàsica

6 0 26
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 12 3
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 62 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2022 - Metodologies del Disseny

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 2 33
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2023 - Ergonomia

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 3 25
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2024 - Tecnologia Elèctrica Aplicada al Producte

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 21 33
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2025 - Presentació de Productes

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 1 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2026 - Màrqueting

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 2 19
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2027 - Disseny Gràfic

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 14
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2028 - Disseny Assistit per Ordinador II

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 4 10
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2029 - Sistemes Mecànics

Curs 3 - Semestre 1 - Obligatòria

6 37 15
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

DI2030 - Producte i Medi Ambient

Curs 3 - Semestre 2 - Obligatòria

6 14 23
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula