ES2013 - Anàlisi de Dades Aplicades en l’Activitat Física i de l’Esport (Estadística)

Curs 2 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica


Classes de teoria i problemes:
S'explicaran els conceptes i tècniques estadístiques amb exemples aplicats a l'activitat física i l'esport.
Classes de laboratori: 
Els estudiants utilitzaran el programari del Calc y R per resoldre els problemes y treure'n conclusions, que aplicaran en un treball amb dades reals.