Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1853 - Taller de Ceràmica Artística per a Educació Infantil

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

24 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (laboratori)

15 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

6 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 75
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

DDUJI63 - Adquirir conceptes en aspectes visuals i tàctils

DDUJI64 - Adquirir destreses en la manipulació de materials i eines.

DDUJI65 - Adquirir habilitats en l'organització espacial

DDUJI66 - Adquirir sensibilitat sobre la forma en volumen

DDUJI67 - Aprendre a organizar activitats escultòriques individuals i col·lectives

DDUJI68 - Potenciar la imaginació i l'originalitat en les experiències de construcció

DDUJI69 - Saber apreciar la relació entre allò que s'ha construït i la realitat vivencial.

DDUJI70 - Valorar el joc amb materials variats.

Resultats d'aprenentatge

R36 - Utilitzar materials i tècniques artístiques explorant les seues qualitats plàstiques i expressives aplicades a creacions pròpies.

R36 - Saber utilitzar els equips i materials ceràmics coneixent les seues característiques i aplicacions.

R36 - Saber dissenyar, programar, realitzar i avaluar els aprenentatges artístics ceràmics en el context escolar de 3 a 6 anys.

R36 - Organitzar els materials segons les seues possibilitats tècniques i expressives aplicades al volum.

R36 - Implicar-se en la realització de treballs plàstics i didàctics col·laborant en xicotets i grans grups, apreciant la participació i el treball cooperatiu.

R36 - Elaborar materials didàctics, originals sobre el volum i que puguen ser adaptats a la realitat escolar on s'apliquen.

R36 - Analitzar diferents referències artístiques, estudiar els aspectes didàctics que transmeten, conèixer la importància de la seua projecció social i ser capaç d'apreciar i gaudir de les visites a museus o exposicions.

R36 - Analitzar diferents estils d'autors ceramistes, experiències i plantejaments educatius en educació artística i la seua repercussió en les propostes curriculars.