Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs

100%

Criteris de superació

  • Condició d ' "aprovat": un TFG es considerarà aprovat sempre que hagi obtingut un 50% en cadascuna de les parts (tant a la part escrita, com a la defensa oral). Per tant, un alumne o alumna que tingui la màxima nota en el treball escrit, però que no arribi al 50% en la defensa oral, haurà de repetir la defensa oral en la següent convocatòria. A més, tant si el treball escrit es considera aprovat com si no, l'alumne o alumna haurà de tornar a tramitar el treball escrit en els terminis establerts per a la segona convocatoria.El treball s'ha de presentar de forma presencial, pública i oral seguint la normativa acadèmica.
  •  Condició de "no presentat": un TFG es considerarà no presentat quan l'estudiant no defensi oralment seu TFG. I, a l'igual que en el cas anterior, l'alumne o alumna haurà de tornar a tramitar el treball escrit en els terminis establerts per a la segona convocatòria.
  • El treball s'ha de defensar de forma oral seguint la normativa acadèmica.
  • Els aspectes a avaluar de el TFG relacionats amb els criteris de superació de l'assignatura TFG queden ampliats i definits d'una manera més completa i actualitzada en el curs actual en els annexos de el document de l'Treball de Final de Grau.