Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1817 - Desenvolupament del Pensament Matemàtic i la seua Didàctica

Curs 3 - Anual

Temari

Temari

Tema 1: INTRODUCCIÓ

Els processos d'ensenyament-aprenentatge dels conceptes matemàtics. La cultura matemàtica dels nens: les Matemàtiques i la realitat. Les actituds en l'educació matemàtica.

Tema 2: DESENVOLUPAMENT DELS CONCEPTES LÒGICS

Experiències amb diferents materials de l'entorn: reconeixement, discriminació sensorial i atribució de característiques. Formació de conjunts: extensió i comprensió. Relacions entre els elements d'un conjunt: classificació i seriació. Associacions entre elements de dos conjunts. Nivells i metodologies. Coneixement pràctic de materials didàctics.

Tema 3: NOMBRES NATURALS

Idees prèvies de nombres i sistemes de numeració. Comparació de cardinals de conjunts finits: cardinals i ordinals. El conjunt dels nombres naturals. Sistemes de numeració posicionals. Representació de nombres naturals. Nivells i metodologies. Coneixement pràctic de materials didàctics.
   

Tema 4: CÀLCUL OPERACIONAL

Composició i descomposició de nombres. Significat de les primeres operacions amb nombres naturals. Càlcul de les mateixes. Estructura del conjunt dels nombres naturals. Resolució de situacions problemàtiques. Càlcul mental. Nivells i metodologies. Coneixement pràctic de materials didàctics.

Tema 5: INICIACIÓ A LA MESURA

Idees prèvies de magnitud i mesura. Primeres experiències de mesura (unitats arbitràries). Unitats convencionals de longitud, capacitat i massa. Nocions temporals bàsiques. Sistema monetari. Nivells i metodologies. Coneixement pràctic de materials didàctics.


Tema 6:
PRIMERES NOCIONS ESPACIALS I GEOMÈTRIQUES

Exploració inicial de l'espai i esquema corporal. Posicions i relacions espacials: dimensió vertical, dimensió horitzontal, lateralitat. Línies, recintes, cossos i formes geomètriques elementals: caracterització i discriminació basades en propietats topològiques i mètriques. Nivells i metodologies. Coneixement pràctic de materials didàctics.