Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MI1808 - Sociologia de l'Educació (Sociologia)

Curs 2 - Semestre 1

Activitats

Ensenyaments teòrics

29 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

28 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FB19 - Conèixer l'evolució històrica de la família, els diferents tipus de famílies, d'estils de vida i educació en el context familiar.

FBUJI20 - Adquirir habilitats socials relatives a la integració socioeducativa en contexts culturalment diversos.

FBUJI21 - Aplicar la importància de mediació família-escola.

FBUJI22 - Desenvolupar competències relacionades amb la diversitat cultural dels conceptes bàsics.

FBUJI23 - Diferenciar valors relatius a la diversitat cultural.

FBUJI24 - Identificar patrons de socialització en sistemes de parentiu diversos.

FBUJI25 - Saber tècniques de comunicació intercultural.

Resultats d'aprenentatge

R17 - Gestionar diferents recursos culturals en l'aula en l'àmbit de l'educació cooperativa.

R17 - Executar projectes i activitats d'inclusió de famílies culturalment diverses en els processos educatius.

R17 - Dissenyar programes escolars i estratègies d'educació inclusiva, comprenent la necessitat de la perspectiva sociològica.

R17 - Diferenciar processos de socialització familiar rellevants de cara a una educació escolar inclusiva.

R17 - Desimboldre's en contexts de diversitat social i cultural que condicionen els processos d'aprenentatge.

R17 - Conèixer les principals característiques i tendències de la societat actual (societat de la informació, del coneixement, etc.) i la seua influència sobre l'estudiantat.

R17 - Conèixer les característiques de l'estudiantat i les seues motivacions.

R17 - Comunicar-se en contexts de diversitat cultural.

R17 - Comunicar-se amb els diferents agents implicats en el procés educatiu (famílies, associacions…).

R17 - Comprendre la complexitat dels sistemes educatius, condicionats per l'entorn social i familiar.

R17 - Aplicar tècniques bàsiques de mediació amb diferents grups ètnics en l'àmbit escolar.

R17 - Aplicar distints models educatius que permeten atendre a la diversitat cultural.