Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1851 - PsicologIa de l'Educació i del Desenvolupament en l'Educació Primària (Psicologia)

Curs 1 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

26 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

30 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 40
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 50
Hores presencials Hores no presencials

Competències

FB01 - Comprendre els processos d'aprenentatge en el període 6-12 anys.

FBUJI04 - Aplicar el coneixement psicològic al disseny i planificació de situacions educatives en l'aula de primària.

FBUJI06 - Conèixer les principals teories sobre l'aprenentatge humà.

FBUJI07 - Conèixer i aplicar metodologia cientificotècnica en psicologia de l'educació.

FBUJI08 - Conèixer i valorar les variables influents en l'aprenentatge en aquest període.

FBUJI20 - Conèixer les principals teories i descripcions del desenvolupament humà.

FBUJI21 - Conèixer i comprendre la influència educativa dels contextos extraescolars, familiar i social.

FBUJI22 - Dominar les habilitats socials necessàries per a exercir les funcions d'orientació i tutoria, especialment en relació amb la família.

FBUJI23 - Identificar i valorar les característiques cognitives i socioafectives dels estudiants de 6-12 anys.

Resultats d'aprenentatge

R07 - Valorar la influència dels contextos (escolar i extraescolar) en el desenvolupament i aprenentatge dels estudiants de primària.

R07 - Seleccionar i desenvolupar la metodologia cientificotècnica en contextos educatius.

R07 - Reconèixer el paper dels processos socioemocionals en els aprenentatges escolars.

R07 - Reconèixer el paper dels processos cognitius complexos en els aprenentatges escolars.

R07 - Identificar mètodes científics bàsics de la psicologia de l'educació.

R07 - Dissenyar estratègies de motivació, control i avaluació aplicables a l'aula.

R07 - Conèixer les principals característiques i aplicacions dels distints enfocaments en l'àmbit de la psicologia de l'educació.

R07 - Considerar les característiques evolutives de l'etapa de 6-12 anys en la planificació dels ensenyaments en l'educació primària.