Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MP1809 - Història de l'Educació (Història)

Curs 1 - Semestre 2

Sistema d'avaluació

Elaboració i/o exposició de treballs acadèmics

40%

Carpetes d'aprenentatge i/o portafolis

30%

Entrevista de tutorització i/o Informes d'experts

20%

Procés d'autoavaluació i avaluació entre estudiants

10%

Criteris de superació

L'alumnat ha de superar amb un 5 cadascun dels treballs següents: Carpetes d’aprenentatge i/o portafolis, els Informes d’experts, el procés d’autoavaluació i avaluació entre estudiants i l’exposició  els seus treballs. D’acord amb l’article 6.1.g) sobre sistemes d’avaluació de la Normativa d’Avaluació dels Estudis Oficials de Grau i Màster de la Universitat Jaume I, aprovada pel Consell de Govern núm. 3, de 13 de març de 2017, «es donarà la consideració de “presentat” a una assignatura a l’estudiantat que haja realitzat la prova final, que vindrà determinada pel calendari acadèmic, o s’haja presentat al percentatge de la resta d’activitats d’avaluació obligatòries que s’especifique en la guia docent, percentatge que, en tot cas, no podrà ser inferior al 60%».