Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1766 - Perspectiva Multidisciplinària de les Malalties Atòpiques

Curs 5 - Semestre 1

Metodologia

Metodologia didàctica

8.1. Treball presencial
 
8.1.1. Sessions teòriques: classes magistrals impartides pel professor, que seran el principal mitjà de transmissió d'informació de caràcter teòric a l'alumne. Aquestes classes tindran sempre la missió de facilitar aquesta transmissió des d'un punt de vista pràctic, considerant el caràcter multidisciplinari propi de la Al.lergología.
8.1.2. Sessions pràctiques: seran realitzades a nivell hospitalari en les Consultes Externes de l'Hospital General Universitari de Castelló. Suposen el complement a la informació teòrica rebuda. Permetran a l'alumne aprendre les competències assistencials necessàries i establir contacte amb pacients i familiars. L'assistència a les pràctiques és de caràcter obligatori, així com el seu aprofitament.
8.1.3. Seminaris: tindran un caràcter eminentment pràctic. S'impartiran un total de tres seminaris:
 - Exploració de la via respiratòria superior.
 - Exploració de la via respiratòria inferior.
 - Mètodes de captació d'al·lergògens i estudi de la flora habitual del nostre entorn.
  L'assistència als seminaris és de caràcter obligatori així com el seu aprofitament.
8.1.4. Tutories: s'incidirà en els aspectes en els quals no s'haja pogut incidir durant els apartats teòrics o pràctics. Resolució de dubtes. Serà un total de 2 hores de tutoria.
 
8.2. Treball No presencial
Estudi personal de l'alumne. Aquest temps inclou tot el temps d'aprenentatge de l'alumne no consignat en apartats anteriors, el correcte aprofitament dels quals serà comprovat mitjançant les proves, teòrica i pràctica.