Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1736 - Pràctiques de Clínica Medicoquirúrgica I

Curs 4 - Anual

Metodologia

Metodologia didàctica

• Bloc 1: contracte social del metge

o L'estudiant realitzarà pràctiques tutelades en associacions de malalts crònics o ONG’s amb contacte social, en qualitat de voluntaris, amb plena integració en el grup de treball i en les tasques diàries dels centres als quals s'assignen. 

o Les pràctiques es realitzaran en horari de matí i a principi del semestre per a no interferir en les pràctiques hospitalàries i en Centres de Salut de la resta d'assignatures.

o La durada de les estades serà d'un total de 25 hores repartides en 5 jornades de 5 hores cadascuna.

• Bloc 2: recerca

o Inici del treball fi de grau. L'alumne haurà de rebre informació sobre el treball fi de grau, se li explicaran les diferents opcions i les possibles línies de recerca .

o Seminaris de suport i classes de reforç de conceptes de recerca.

o Docència pràctica sobre les eines necessàries per a la realització del TFG.

• Bloc 3: simulació

o Casos clínics interactius i de complexitat creixent en l'aula de simulació. Debriefing posterior. Video enregistrament.

o 10 hores de simulació.

o Seminari de RCP bàsica amb DEA.

• Bloc 4: professionalisme i relació clínica

o “Rol play” i “Rol model” de situacions clíniques i professionals complexes i conflictives.

o 10 hores de pràctiques, 2 seminaris

• Bloc 5: Avaluació conjunta de les practiques

o Primer semestre: avaluació tipus cas clínic adaptada a les diferents assignatures del primer semestre. A realitzar al desembre

o Segon semestre: ECOE (4 estacions) que avalue les assignatures anuals i les del 2º semestre. A realitzar la segona quinzena de Maig.

o Portfoli comú.

o La nota de les pràctiques s'aplicarà a totes les del semestre i se sumarà a l'específica de les pràctiques de cada assignatura.

• Bloc 6: preparació a l'especialitat

o Activitat online de respostes d'exercicis de preguntes de respostes múltiples

o Classes de pautes d'enfrontar-se a preguntes de resposta múltiple. 

o Simulacres d'examen MIR.