Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

MD1736 - Pràctiques de Clínica Medicoquirúrgica I

Curs 4 - Anual

Sistema d'avaluació

Carpetes d'aprenentatge i/o dossiers

40%

Resolució de casos

40%

Taller d'habilitats i simulació

20%

Criteris de superació

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà tenint en compte:

  • Carpetes d'aprenentatge i/o portafolio 40%. S'avaluarà:
A) Control d'assistència

B) Avaluació d'actitud i compromís amb l'activitat a desenvolupar mitjançant check-list emplenat pel coordinador-tutor del centre

C) Realització d'un portafolio individual de l'assignatura malalties cardíaques, nefrològiques i urologia, amb registre d'activitats realitzades i informes d'autoreflexió d'aquestes, que es lliurarà al final del 2n semestre

  • Resolució de casos: 40% . ECOE. Es realitzarà al final del 2n semestre i s'avaluaran les assignatures del 2n semestre. Nota mínima 5/10.
  • Taller d'habilitats i Simulació 20%
A) Simulació 10%
B) Relació clínica 10%


Per a aprovar l'assignatura s'haurà d'assistir al 80% de les activitats i la nota final haurà de ser 5 o més en cada apartat dels anteriors.

El portafolios és recuperable en 2a convocatòria. Si s'ha suspès aquesta prova es realitzarà un altre portafolios per a la 2a convocatòria.
La ECOE no és recuperable en la 2n convocatòria