Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

Activitats

Ensenyaments pràctics (pràctiques externes)

280 0
Hores presencials Hores no presencials

Seminaris

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

1 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 15
Hores presencials Hores no presencials

Competències

CE06 - Coneixement de i habilitat per a comunicar-se oralment i per escrit en idiomes estrangers usant la terminologia i les tècniques adaptades a les ciències humanes.

CE11 - Habilitat per a transmetre i ensenyar de forma organitzada els coneixements adquirits.

CE18 - Habilitat per a organitzar informació històrica complexa de manera coherent.

CE20 - Utilitzar els mètodes i ferramentes necessaris per a realitzar una planificació dels recursos territorials.

CE21 - Capacitat per a adaptar iniciatives i projectes als recursos patrimonials i béns culturals existents en un territori.

CG04 - Resolució de problemes.

CG05 - Presa de decisions.

CG06 - Treball en equip.

CG16 - Iniciativa i esperit emprenedor.

CG14 – Creativitat.

Resultats d'aprenentatge

PRE – Obtenir una experiència que facilite la inserció de l’estudiant en l’àmbit laboral.

PRE – Integrar els coneixements teòrics amb les realitats professionals.

PRE – Desenvolupar l’esperit analític, creatiu i crític en el moment de prendre contacte amb la realitat professional.

PRE – Conèixer i utilitzar els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de l’àmbit de la història i del patrimoni.