Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1532 - Literatura Espanyola

Curs 3 - Semestre 2

Activitats

Ensenyaments teòrics

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Ensenyaments pràctics (problemes)

25 0
Hores presencials Hores no presencials

Tutories

4 0
Hores presencials Hores no presencials

Avaluació

2 0
Hores presencials Hores no presencials

Treball personal

0 48
Hores presencials Hores no presencials

Treball de preparació dels exàmens

0 46
Hores presencials Hores no presencials

Competències

E01 - Consciència crítica de la relació entre els esdeveniments i processos actuals i el passat

E03 - Consciència de les diferents perspectives historiogràfiques en els diversos períodes i contextos

E09 - Capacitat crítica, que permeta analitzar les informacions contingudes en els textos, els discursos i les imatges, i jutjar-les d’una forma autònoma i creativa

G01 - Capacitat d’anàlisi i síntesi

G08 – Raonament crític

G13 – Comunicació oral i escrita en llengua nativa

Resultats d'aprenentatge

Ser capaç de trobar els elements nuclears del text literari.

Enjudiciar i valorar els aspectes del text literari.

Dominar la llengua oral i escrita.

Conèixer i comprendre el context sociocultural.

Aplicar el text literari als realitats socioculturals.

Ampliar els idees literàries a la realitat extratextual.