Esteu accedint a un curs acadèmic que no està actiu. La informació no correspon al curs acadèmic actual.

HP1507 - Pensament Contemporani i Interculturalitat (Filosofia)

Curs 2 - Semestre 1

Sistema d'avaluació

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

80%

Mapa conceptual

10%

Entrevista de tutorització i/o informes d'experts

10%

Criteris de superació

a) L’avaluació d’aquesta assignatura es divideix de la següent forma:

Mapa conceptual

10% (Bloc I)

1 punt

Entrevista de tutorització i/o informes d’experts

10% (Bloc I)

1 punt

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes)

 

45% (Bloc I)

35% (Bloc II)

 

4,5 punts

3,5 punts

TOTAL

100%

10 punts 

Per poder superar l'assignatura, s'han de complir els següents requisits:

- Obtenir una nota global de 5 punts o més.

- Obtenir almenys la meitat de punts en l'examen de cada bloc. És a dir, almenys 2,25 punts en la part de l'examen del Bloc I i almenys 1,75 punts en la part de l'examen del Bloc II, per poder sumar les parts corresponents al mapa conceptual i l'entrevista de tutorització i/o informes d'experts.

b) L'estudiantat ha de presentar-se obligatòriament a l'examen escrit per constar com a «presentat o presentada». Es considerarà com a "No presentat o no presentada» a qui no realitzi l'examen escrit. 

L'examen escrit és recuperable a la resta de les convocatòries del curs.

El mapa conceptual i l'entrevista de tutorització i/o informes d'experts no són recuperables, i es duran a terme al llarg del semestre en que s'imparteix la docència. A la segona convocatòria es guardarà la nota d'aquestes activitats de la primera convocatòria per a aquelles persones que hagin de recuperar l'examen escrit.