Assignatures

esborrar

Personalitza els horaris

El "primer" semestre és de setembre a gener, el "segon" semestre és de febrer a juliol i "anual" és de setembre a juliol.
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1142 - Psiquiatria

Curs 5 - Semestre 1 - Obligatòria

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
10 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1144 - Malalties Neurològiques i Oftalmològiques

Curs 5 - Semestre 2 - Obligatòria

9 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
8 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1146 - Pediatria i Neonatologia

Curs 5 - Semestre 2 - Obligatòria

9 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1148 - Medicina Esportiva

Curs 5 - Semestre 1 - Optativa

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1150 - Biotecnologia

Curs 5 - Semestre 1 - Optativa

6 0 0
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 84
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
27 0 84
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
6 0 84
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1156 - Pràctiques Integrades d'Atenció Primària

Curs 6 - Semestre 1 - Pràctiques

6 0 84
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula
9 0 84
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula

MD1158 - Treball de Final de Grau

Curs 6 - Anual - Projecte final

6 0 17
Crèdits Places 2a matrícula Places 1a matrícula